វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៣២នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៣២ករណី។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង