វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,០៨៥នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១,០៨៥ នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង