ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៦០៧នាក់ និងស្លាប់​២៣នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២,៦០៧នាក់ និងស្លាប់​២៣ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង