ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៤២៤នាក់ និងស្លាប់​២៥នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ២,៤២៤នាក់ និងស្លាប់​២៥ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង