កម្ពុជា បន្តរករកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២០នាក់- ជាសះស្បើយ២៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរករកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២០នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ២០ នាក់)- ជាសះស្បើយ 26 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាលើថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,565 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,389 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង