មកដឹងពីរោគសញ្ញាទាំង៦យ៉ាង របស់ជំងឺអុតស្វា(Monkeypox)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ មកដឹងពីរោគសញ្ញាទាំង ០៦យ៉ាង របស់ជំងឺអុតស្វា (Monkeypox) ៖
១- ក្តៅខ្លួន
២- ឈឺក្បាលខ្លាំង
៣- ហើមកូនកណ្តុរ
៤- ឈឺសាច់ដុំ ឈឺខ្នង
៥- អស់កម្លាំង
៦- កន្ទួលរមាស់ជាមួយពងទឹកលើមុខ បាតដៃ និងបាតជើង មាត់ ប្រដាប់ភេទ និង ភ្នែក ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង