កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៤នាក់- ជាសះស្បើយ១០នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះថា កម្ពុជា បានបន្តរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៤នាក់- ជាសះស្បើយ ១០នាក់ និងស្លាប់គ្មាន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង