ជប៉ុន ៖ ការប្រហារជីវិតសកម្មជន គាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ៤រូប នៅក្នុងប្រទេសភូមា នឹងធ្វើឲ្យភូមាកាន់តែឯកោ

ជប៉ុន ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Yoshimasa Hayashi បានថ្លែងនៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះថា ការប្រហារជីវិតសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចំនួន ០៤រូប នៅក្នុងប្រទេសភូមា នឹងធ្វើឲ្យភូមាកាន់តែឯកោ នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។

លោកចាត់ទុកថា នេះជាកង្វល់ដ៏រសើបបំផុត៕ ប្រភព ៖ Reuters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង