ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៧៤៧នាក់ និងស្លាប់​៣៤នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២,៧៤៧នាក់ និងស្លាប់​៣៤ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង