ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៩០​២នាក់ និងស្លាប់​៣២នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ១,៩០​២នាក់ និងស្លាប់​ ៣២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង