ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៤៨០នាក់ និងស្លាប់​៣២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ២,៤៨០នាក់ និងស្លាប់​៣២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង