ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,១០៨​នាក់ និងស្លាប់​១៩នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ២,១០៨​នាក់ និងស្លាប់​ ១៩នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង