រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំសំយ៉ាបផ្ទះស្តង់ដាតែមួយ ចំពោះផ្ទះពលរដ្ឋ រស់នៅតំបន់អាគារបេតិកភ័ណ្ឌ

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំអោយមានសំយ៉ាបផ្ទះស្តង់ដាតែមួយ ដូចគ្នា ចំពោះផ្ទះ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងតំបន់អាគារបេតិកភ័ណ្ឌ ចំកណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង។

មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានឲ្យដឹងថា ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងតំបន់អាគារបេតិកភ័ណ្ឌ កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង សរុបមានផ្ទះជាង ៨០០ខ្នង៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង