កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២២នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ២២នាក់) ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,959 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,640 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង