កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែសីហានេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៥ នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ៣៥ នាក់) ជាសះស្បើយ ២៤ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

បើគិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបកូវីដ-១៩ សរុប 137,056 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,707 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង