ខេត្តព្រះសីហនុ និងកោះកុង អាចប្រឈមជំនន់ទឹកភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី១០-១២ សីហា..

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន គួបផ្សំផ្គររន្ទះផងដែរ។

ដោយឡែក សម្រាប់ខេត្តជាប់សមុទ្រ រួមមាន ខេត្តកោះកុង និងព្រះសីហនុ នឹងអាចប្រឈម ជំនន់ទឹកភ្លៀង៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង