កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៥នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៥ នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ២៥នាក់) – ជាសះស្បើយ ៥៤នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,081 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,761 នាក់ – អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង