វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,០១០នាក់​ និងស្លាប់​១​នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២,០១០នាក់​ និងស្លាប់​ ០១​ នាក់​។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង