វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៨១៥​នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១,៨១៥​នាក់។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង