កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៦៦៣នាក់ និងស្លាប់​៣០នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហានេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១,៦៦៣នាក់ និងស្លាប់​៣០នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង