កម្ពុជា បន្តរកឃេីញករណីកូវីដ-១៩ថ្មី ២៨នាក់ និងស្លាប់ថ្មីគ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះថា កម្ពុជា បន្តរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៨នាក់ )សហគមន៍ថី្ម ២៨នាក់) – ជាសះស្បើយ ៣៧នាក់) និងស្លាប់ថ្មី គ្មានទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៧ ២៦៤នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១៣៣ ៩៥៨នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់សរុប ៣០៥៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង