ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៤៦១នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន”២,៤៦១”​នាក់ស្លាប់​២៨ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង