វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,២៩៥នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣,២៩៥នាក់។

នេះបើយោងតាមការ​ ចេញផ្សាយ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ថ្ងៃទី​១៨ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង