ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,១១០នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហានេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន”២,១១០”​នាក់ស្លាប់​២៧នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង