កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ថ្មី ២៨នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 28 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 28 នាក់) ជាសះស្បើយ 40 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,377 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,092 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង