សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងបន្តជួយអ៊ុយក្រែន ទាំងផ្នែកយោធា ការទូត និងមនុស្សធម៌ រហូតទាល់តែអធិបតេយ្យភាព របស់អ៊ុយក្រែន ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង

អាមេរិក ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេស បានដកស្រង់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ អ៊ុយក្រែន ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ មកចុះផ្សាយថា សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងបន្តជួយ អ៊ុយក្រែន ទាំងផ្នែកយោធា ការទូត និង មនុស្សធម៌រហូតទាល់តែអធិបតេយ្យភាព របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង រួមទាំងនៅឧបទ្វីបគ្រីម៉េ តំបន់ Luhansk តំបន់ Donetsk និងតំបន់ដទៃទៀត របស់អ៊ុយក្រែន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង