ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៦៣១នាក់ និងស្លាប់​២៩នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ១,៦៣១នាក់ និងស្លាប់ ​២៩នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង