កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៧នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១៧នាក់)- ជាសះស្បើយ ៣៨នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 137,555 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,359 នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង