ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,២៧៣នាក់ និងស្លាប់២៦នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ១,២៧៣នាក់ និងស្លាប់ ​២៦នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង