លោក ខៀវ កាញារឹទ្ឋ៖ ស្ថាប័នព័ត៌មានណា ផ្សព្វផ្សាយប្រើពាក្យអសុរស នឹងលុបអាជ្ញាប័ណ្ណចោល..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារឹទ្ឋ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតថា ចាប់ពីពេលនេះទៅ ស្ថាប័នព័ត៌មានណា ដែលផ្សព្វផ្សាយ ដោយប្រើពាក្យអសុរស ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធី និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិដោយលុបអាជ្ញាប័ណ្ណ ចោលតែម្តង..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង