ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៩៤នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៩៩៤នាក់ និងស្លាប់​ ២៧នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហាឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង