ពិធីប្រកាសតែងតាំង អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ៤រូប និងនាយករដ្ឋបាល១រូប

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំង មុខតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ ចំនួន ០៤រូប និងនាយករដ្ឋបាលចំនួន ០១រូប ដែលពិធីនេះ រៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំ សាលាខេត្តព្រះសីហនុ..។

មន្ត្រីទាំង ០៥រូបនេះ រយកមមាន៖

១- លោក ឯម ភាព អតីតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ

២- លោក អ៉ី សុខឡេង​ អតីតអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ
៣- លោក យូសុះ សូឡៃម៉ាន ត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ

៤- លោក មីន កុម្ភៈ ត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ

៥- លោក ហួត ហ៊ុយ ត្រូវបានតែងតាំងជា នាយករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង