ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,២៤០នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ២,២៤០នាក់ និងស្លាប់​ ២៨នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង