វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៧២៧នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២,៧២៧នាក់។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​សារព័ត៌មានវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី​៣១ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង