វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៣៩១ និងស្លាប់​១​នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១,៣៩១ និងស្លាប់​ ០១​នាក់។

​ ចេញផ្សាយដោយ​សារព័ត៌មានវៀតណាម ថ្ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង