ព្រះមហាក្សត្រ Charles III អនុញ្ញាតិឲ្យ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មី ចូលក្រាបបង្គុំ

ក្រុងឡុងដ៍ ៖ ព្រះមហាក្សត្រ Charles III របស់ចក្រភពអង់គ្លេស បានអនុញ្ញាតិឲ្យ លោកស្រី Liz Truss នាយករដ្ឋមន្ត្រី អង់គ្លេសថ្មី ចូលក្រាបបង្គុំ និងរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខ ព្រះមហាក្សត្រីយ៍ Elizabeth II នៅទីក្រុង London៕ ប្រភព ៖ voa

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង