ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៤២នាក់ និងស្លាប់​១១នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ២៤២នាក់ និងស្លាប់​១១នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង