កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​៦នាក់​ និងស្លាប់​គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៦នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០៦នាក់)ឥ ជាសះស្បើយ ០៧នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ និងមានអ្នកឆ្លងសរុប​ 137,833 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ​ 134,698 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់​3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង