ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ និងពិធីផ្ទេរដំណែងប្រធានអាស៊ាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ និងពិធីផ្ទេរដំណែងប្រធានអាស៊ានជូន សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៉ី ( Closing Ceremony of the 40th & 41st ASEAN Summits and Related Summits and Handing Over of the ASEAN Chairmanship to the Republic of Indonesia )។

ពិធីនេះរៀបចំឡើង នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ, ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២៕

#ASEANCambodia2022
#ClosingCeremony
#40thASEAN #41stASEAN.

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង