លោក ស ខេង៖ អ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់ ត្រូវតែធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃខាងមុខ អ្នកបើកបររថយន្តទាំងអស់ ត្រូវតែ “ធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀន”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង