ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ២០០កន្លែង ឲ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិត អាហារូបករណ៍ចំនួន ២០០កន្លែង ក្នុងក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិ ឱ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល រយៈពេល ៤ឆ្នាំ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។

ចំពោះពាក្យ​ស្នើសុំ បេក្ខជនត្រូវទៅទទួលយក ដោយផ្ទាល់
នឹងផុតកំណត់ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៣ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង