កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥នាក់ – ជាសះស្បើយ១០នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 15 នាក់ – ជាសះស្បើយ 10 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាលើថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 138,525 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 135,364 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង