សម្តេច ហ៊ុន សែន សួរ ហ៊ុន ជា ថា តើស្រីម្នាក់ ដែលបង្ហោះលើហ្វេសប៊ុក ជាប្រពន្ធ ឬជាស្រី ហ៊ុន ជា?

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបង្ហោះសារ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា ” ល្ងាចនេះ ឃើញហ្វេសបុក ហ៊ុន ជា បង្ហោះ
រូបថត ជាមួយស្រីម្នាក់ ដែលខ្ញុំចូលទៅសួរ តើជាប្រពន្ធ ហ៊ុន ជា ឬជាស្រី ហ៊ុន ជា? ពុំមានចម្លើយណាមួយជាក់លាក់ទេ រាប់ទាំង ហ៊ុន ជា ក៏មិនចេញមកបំភ្លឺដែរ។

ដើម្បីដឹងច្បាស់ តើជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ ឬជាស្រីយកប្តីគេ ខ្ញុំ បង្ខំចិត្តប្រើផេកផ្លូវការ របស់ខ្ញុំ ដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅ ហ៊ុន ជា
ទើបច្បាស់ “៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង