អបអរសាទរ​បេះដូងចំនួន​ ៣,៩១៧,៨០៥​ បានបំបែកឯកទគ្តកម្មពិភពលោក​ “បេះដូងច្រេីនជាងគេលេីពិភពលោក”

ខេត្តសៀមរាប ៖ អបអរសាទរ​បេះដូងចំនួន​ ៣,៩១៧,៨០៥​ បានបំបែកឯកទគ្តកម្មពិភពលោក​ “បេះដូងច្រេីនជាងគេលេីពិភពលោក” (Largest Display of Origami
បរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្ត, ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។

ជយោ! ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជយោ! ស្មារតីខ្មែរតែមួយ

ជយោ! កម្លាំងសាមគ្គី​ បេះដូងខ្មែរតែមួយ

ជយោ! បេះដូងយេីងលោតក្នុងចង្វាក់តែមួយ។ យេីងជឿជាក់លេីកម្ពុជា​ ថា ខ្មែរធ្វេីបាន​ Cambodia៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង