ប្រាក់រង្វាន់៖ មេដាយមាស៤០លានរៀល មេដាយប្រាក់៣០លាន និងមេដាយសំរឹទ្ធ១៦លាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ដ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់​ជ័យ​លា​ភី​មេដាយ​អត្ត​ពលិ​ក​កម្ពុជា នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម និង​អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ៖
🥇មេដាយមាស ៤០លានរៀល
🥈មេដាយប្រាក់ ៣០លានរៀល
🥉មេដាយសំរឹទ្ធ ១៦លានរៀល៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង