កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយ១២គ្រឿង÷ មាស៦ ប្រាក់៤ និងសំរិទ្ធ២ គិតត្រឹមម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភានេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ៖ កម្ពុជាឈរលេខរៀងទី១ ទទួលមេដាយច្រើនជាងគេ ១២គ្រឿង ៖ មាស៦ ប្រាក់៤ សំរិទ្ធ២ គិតត្រឹមម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង