ស​ម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មិនបិទ Facebook ទេ ប៉ុន្តែបានបណ្ដេញតំណាងក្រុមហ៊ុននេះ​ពីកម្ពុជា ក្រោមហេតុផលមួយចំនួន..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ទាក់ទិនបញ្ហាហ្វេសប៊ុក..!

ស​ម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មិនបិទ Facebook ទេ ប៉ុន្តែបានបណ្ដេញតំណាងក្រុមហ៊ុននេះ​ពីកម្ពុជា ក្រោមហេតុផលថា មិនតម្លាភាព និងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនយោបាយ កម្ពុជា ជាអាទិ៍..៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង