ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៧៧នាក់ និងស្លាប់ម ១២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ៤៧៧នាក់ និងស្លាប់ ១២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង