កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយមាស ១គ្រឿង ប្រកួតសម្តែងគូបុរស ដោយឈ្នះថៃ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយមាស ១គ្រឿង គឺការប្រកួតសម្តែងជាគូ បុរស ដោយឈ្នះថៃ។
ជាមេដាយមាសស៊ីហ្គេម ២០២៣ ដំបូងគេ សម្រាប់កម្ពុជា ប្រភេទ
កីឡាជឺជិតស៊ូ ( គង់ម៉ូណា មិថុរ៉ា និងកីឡាករ ទូច ពិក្កដា)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង