សំបុត្រសម្រាប់ការប្រកួតដំបូង របស់ Lionel Messi នៅក្រុម Inter Miami ( 22 កក្កដា ទល់នឹង Cruz Azul) បានដាក់លក់ហើយ

បរទេស ៖ សំបុត្រសម្រាប់ការប្រកួតដំបូង របស់ Lionel Messi សម្រាប់ក្រុម Inter Miami ( 22 កក្កដា ទល់នឹង Cruz Azul) ឥឡូវនេះ ត្រូវបានដាក់លក់ហើយ ។ តម្លៃសំបុត្រ អាចមានចន្លោះពី €𝟯𝟲𝟬-€𝟵𝟮𝟬𝟬 ជាមួយនឹងតម្លៃដំណើរការមួយចំនួនរហូតដល់ €920 ។

តែបេីយេីងក្រឡេកទៅមេីល 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 សម្រាប់ក្លឹប MLS ក្លឹបមួយចំនួន បានលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ €460 តែប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រែសម្រួលដោយ ៖ Mr. Chorn Chivorn

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង